Marc Torrell

Químic i enginyer de materials

Investigador del Grup de Nanoiónica i Piles de Combustible a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) des del 2013. Les seves principals línies de recerca són la caracterització electroquímica de materials per a piles de combustible d'alta temperatura i la generació d'hidrogen verd per electròlisis. És doctor en Química per la Universitat de Barcelona (UB) i Enginyer de Materials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Dirigeix diversos projectes de recerca a escales europea i nacional, entre ells el projecte HYBCN de la convocatòria Barcelona Ciència, així com diverses tesis doctorals i és autor de més de 50 treballs en revistes especialitzades internacionals i quatre capítols de llibre sobre l'hidrogen i els seus usos.