Marc Viñas Canals

Microbiòleg

Llicenciat i doctorat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Investigador sènior a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA, programa GIRO) des del 2012. Actualment és el responsable del laboratori de Microbiologia Ambiental i de la iniciativa estratègica de Microbioma a l’IRTA. 

Té una àmplia experiència científica i professional amb l’objectiu d’entendre la diversitat microbiana, i la seva contribució ambiental, en comunitats microbianes complexes natives en diferents tipus d’agrosistemes, bioreactros, sòls i aqüifers.

Activitats on participa