Maria Rodó-Zárate

Professora i investigadora en estudis de gènere

Activista feminista i professora Serra Húnter a la Universitat de Barcelona (UB). La seva recerca se centra en l’anàlisi de les desigualtats socials des d’una perspectiva interseccional, emocional i geogràfica. Estudia com s’articulen diferents eixos com el gènere, l’orientació sexual, l’etnicitat, la classe social i l’edat en relació a l’espai. Les seves recerques empíriques s’han centrat en perspectives feministes sobre el dret a la ciutat, les violències de gènere, la LGTBIfòbia, la por als espais públics i els moviments socials. 

La seva formació és interdisciplinària en Ciències Polítiques, Estudis de Gènere i Geografia Humana i ha estat investigadora postdoctoral Juan de la Cierva a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la Universitat Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Ha realitzat estades d’investigació a la Universitat de la Ciutat de Nova York (CUNY), a la UEPG i a la University College de Dublin. A més és consultora i formadora en qüestions de gènere i LGTBI per a diverses administracions públiques i associacions. Autora de diverses publicacions científiques i del llibre Interseccionalitat, Desigualtats, llocs i emocions (Tigre de Paper, 2021).