Mariona Ferrer-Fons

Investigadora en moviments socials i participació ciutadana

Doctora en Ciències Polítiques i Socials per l’European University Institute (Florència), diplomada en Anàlisi de Dades per a les Ciències Socials per la Universitat d’Essex i en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). És investigadora postdoctoral a la UPF i forma part del Grup de Recerca JOVIS.com.

Les seves àrees de recerca tracten aspectes relacionats amb la participació i els moviments socials, els estudis de joventut i la salut pública. En l’actualitat coordina un projecte europeu sobre participació cultural de la joventut (CHIEF) a l’Estat espanyol i una recerca sobre el nou moviment juvenil per l’emergència climàtica, Fridays for Future. En les àrees de la joventut i la participació ciutadana ha assessorat diferents entitats del tercer sector i institucions.

Activitats on participa