Mirko Degli Esposti

Matemàtic

Professor de Física Matemàtica. Vicerector de la Universitat de Bolonya i de Tecnologies Digitals. Fundador i membre de l’Institut d’Investigació Alma Mater per a la Intel·ligència Artificial Centrada en l’Home. Membre també del Consell d’Administració de la Fundació d’Innovació Urbana de la ciutat de Bolonya. Coordinador del grup de treball sobre el projecte bessó de la ciutat de Bolonya.