Mónica Bello

Comissària i directora d’Arts at CERN

Comissària i historiadora de l'art espanyola. Durant els últims dotze anys s'ha centrat en les perspectives multidisciplinàries i en la narrativa de la cultura tecnocientífica actual. La seva investigació i els seus projectes curatorials tracten sobre la manera en què els i les artistes impulsen noves converses al voltant dels fenòmens emergents de la nostra societat i de la nostra cultura, com el paper de la ciència i el nou coneixement en la percepció de la realitat.

Actualment dirigeix el programa ​​Arts at CERN dins el Centre Europeu per a la Investigació Nuclear de Ginebra, on s'ocupa de les residències artístiques orientades a la investigació i de les noves comissions d'art, que reflexionen sobre les converses i la interacció entre artistes i professionals de la física de partícules.

Abans de desplaçar-se a Ginebra va ocupar el càrrec de directora artística de VIDA (2010-2015) a la Fundació Telefónica (Madrid), un premi pioner que va fomentar les expressions transculturals al voltant de la idea de la vida. Va posar en marxa i va dirigir (2007-2010) el Departament d'Educació de Laboral Centre d'Art i Creació Industrial (Gijón). Ha treballat com a comissària d'exposicions i esdeveniments internacionals amb persones artistes, creadores i pensadores contemporànies de diferents disciplines. Com a figura reconeguda a escala internacional en les xarxes de l'art i la ciència, Bello participa de manera habitual en conferències, comitès de selecció, equips d'assessorament i programes d'orientació.