Nuria Font

Experta en política europea

Doctora en Ciència Política i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i professora de Ciència Política de la UAB. Les seves àrees de recerca aborden diferents aspectes relacionats amb els processos de decisió i la rendició de comptes de la Unió Europea, així com la europeïtzació de polítiques, amb especial èmfasi en aquelles orientades a la sostenibilitat. La seva investigació actual gira al voltant de qüestions de transparència legislativa a la UE i de la implementació del pacte verd europeu. 

Ha publicat nombrosos articles sobre l'europeïtzació de la política ambiental, l’activitat legislativa i de supervisió del Parlament Europeu, i els processos decisoris a la UE. És autora del llibre Democràcia i participació ciutadana (1998) i coeditora dels llibres Política ambiental a españa (1999) i Local y sostenible (2000).

Activitats on participa