Oriol Nel·lo

Geògraf i polític especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori

Doctor en Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i màster en Assumptes Internacionals a la John Hopkins University. Ha estat director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (IERMB), diputat al Parlament de Catalunya i secretari per la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

És membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i professor del Departament de Geografia de la UAB, on dirigeix el grup d’investigació sobre Energia, Territori i Societat (GURB), així com president del Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona. Les seves línies d’investigació versen sobre els processos metropolitans, la segregació residencial i les polítiques urbanes. 

Entre els seus llibres més recents podem destacar: Efecto barrio. Segregación residencial, desigualdad social y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas (2021), La città di Pasqual Maragall (2019), Barrios y crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social en Cataluña (2018 amb I. Blanco), Cities in the 21st century (2016, amb R. Mele) i La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana (2015).

Activitats on participa