Patricia García-Espín

Doctora en ciències polítiques especialitzada en participació ciutadana

Doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Història (UAB) i en Anàlisi Polític per la Universitat Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. Ha desenvolupat la seva tasca com a tècnica a l’Institut d’Estudis Socials Avançats (CSIC) i, actualment, és investigadora postdoctoral i professora a la UPO. 

Els seus estudis se centren en la participació política no electoral, en els límits al desenvolupament d’una democràcia participativa i en les opinions sobre la participació. Li interessa, particularment, la desigualtat, els obstacles i l’accés a la implicació. Aborda totes aquestes qüestions a través de diferents mètodes qualitatius (estudis de casos, grups focals, etnografia). Recentment ha publicat articles a revistes com Qualitative Sociology, Revista de Estudios Políticos, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Administration & Society o Política y Sociedad.