Pedro Meseguer

Investigador en intel·ligència artificial i divulgador

Investigador científic del CSIC a l’Institut d’Investigació d’Intel·ligència Artificial, d’on és el cap del Departament de Lògica i Raonament. Llicenciat en Ciències Físiques i en Informàtica, es va doctorar a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El seu tema d’investigació principal és el raonament amb restriccions, tema sobre el qual ha fet nombroses publicacions. Ha participat en diversos projectes de recerca i ha desenvolupat tasques editorials en revistes especialitzades. Ha fet tasques docents, ha dirigit sis tesis doctorals i ha servit la comunitat d’IA. És ECCAI fellow. Recentment ha realitzat diferents activitats de divulgació al voltant de la IA (conferències, tallers, un llibre a la col·lecció ¿Qué sabemos de?, un còmic).

Activitats on participa