Rafael Serrano del Rosal

Sociòleg

Investigador científic de l’Institut d’Estudis Socials Avançats (IESA-CSIC) i doctor en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat de Granada (UGR). L'any 2017 va assumir la direcció de l'IESA, on també és el responsable d'un dels seus quatre grups de recerca, en concret el denominat Identitat Social, Benestar Subjectiu i Comportament Humà (IBC).

Des de fa una vintena d'anys, ja en la seva etapa postdoctoral, el seu treball i interessos s'han centrat en la confluència de tres àmbits de recerca: el disseny, anàlisi i avaluació comprensiva de polítiques públiques, el benestar subjectiu i satisfacció, i la sociologia de la salut.

Actualment té dues línies de recerca obertes al costat dels i les seves col·legues de l’IBC, una sobre l'ampli i complex tema de la dimensió social de la salut, centrada en aquest moment en la dimensió social del dolor, i una altra, sobre el procés de fi de vida i més específicament sobre el que s'han vingut a cridar com a “drets de sortida”.

Activitats on participa