Robert G. Wallace

Filogeògraf de la salut pública

Professor adjunt visitant del Departament de Geografia de la Universitat de Minnesota. El seu interès actual de recerca, en col·laboració amb l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, és la filogeografía de la grip aviària.

Com molts dels seus col·legues novaiorquesos, va aprendre primer la geografia als carrers: el sistema de quadrícules, els mapes del metre i una jerarquia de lleialtats regionals, incloent l’illa, el barri, el districte i la ciutat. Posteriorment es va llicenciar en SUNY Binghamton i es va doctorar en Biologia en el Centre de Postgrau de la CUNY.

Es descriu a si mateix com filogeógrafo de la salut pública. Utilitza les seqüències genètiques per a seguir l'evolució de les malalties infeccioses en el territori. A més del seu projecte sobre el H5N1, també ha traçat una sociogeografía de la incidència de la sida a la ciutat de Nova York que mostra com el descens de la seva incidència està associat a un complex de variables que inclouen la renda, l'origen ètnic, l'estrès comunitari i la història del barri. Amb la modelització matricial de la població, ha explorat l'evolució de la història vital del VIH en resposta a les intervencions de salut pública, inclosos els antiretrovirals. Ha desenvolupat metodologies per a rastrejar la coevolució filogeográfica del herpesvirus associat al sarcoma de Kaposi i les poblacions humanes a Uganda.

Ha publicat en revistes tan dispars com Proceedings of the National Academy of Sciences, Journal of Theoretical Biology, Social Science and Medicine, Ecological Modelling i Journal of the National Medical Association. Juntament amb els seus pares, l'any que ve publicarà un llibre sobre els patògens humans en l'agricultura, a través d’Springer.