Sergi Nadal

Doctor en informàtica i investigador en ‘data discovery’

Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Université Libre de Bruxelles (ULB). Màster en Tecnologies de la Informació per Business Intelligence a la ULB i UFRT. Actualment, és investigador postdoctoral del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC, així com professor associat a la Facultat d’Informàtica de Barcelona.

El seu àmbit de recerca se situa a l'àrea de gestió de dades i informació, amb l'objectiu principal de proporcionar mètodes i eines automàtics per democratitzar l'accés a dades als usuaris no nadius informàtics. La seva recerca actual es centra en l’àmbit del data discovery, una de les fases inicials dins l’àrea d’integració de dades la qual és especialment rellevant avui en dia donada l’estesa presència d’ecosistemes de dades oberts i a gran escala.