Sonia Otero Estévez

Sociòloga especialitzada en desigualtats i alimentació

Graduada en Treball Social i doctora en Sociologia per la Universitat d'Oviedo (UniOvi). Ha participat en diferents informes i articles en els quals s'aborda la situació socioeconòmica i alimentària de la població més vulnerable com New and old forms of poverty in Spain: exploring food consumption during the crisi publicat en la Revista British Food Journal, o Avaluació socioeconòmica del Salari Social Bàsic a Astúries editat per la Conselleria de Benestar i Serveis Socials del Principat d'Astúries. 

Ha participat també en diferents projectes de recerca entre els quals destaca Alimentació i estructura social. Anàlisi de les desigualtats alimentàries a Espanya del Programa estatal d'I+D+I Reptes de la Societat finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. 

En l'actualitat és membre del Grup de Recerca en Sociologia de l'Alimentació (UniOvi), de la Xarxa Nivells de Vida, Salut, Nutrició i Desigualtat (RedNISAL) i vicepresidenta de l'Associació Asturiana de Sociologia.