Stella Evangelidou

Experta en salut mental global

Doctora internacional en Psiquiatria Transcultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Harvard, amb estudis inicials en Psicologia Comunitària Clínica / de la Salut en la Universitat de Bath. És experta en salut mental global, consultora en projectes de salut mental i aspectes psicosocials (SMAPS), especialitzada en migracions.

Ha treballat en projectes de recerca europeus e internacionals (MyHealth, EPICENTER, WHOQOL) i en nombrosos projectes humanitaris de SMAPS (MSF, CICR) com a gestora d’activitats, coordinadora d’investigacions clíniques i comunitàries i avaluadora externa. Coordina el mòdul d’antropologia mèdica al màster de Salut i Cooperació Internacional (UAB) i, com a professora convidada, imparteix classes sobre salut mental transcultural, violència contra les dones, SMAPS en països de renda mitjana baixa i determinants socials de salut mental. Actualment, és la referent de migracions i salut mental al Barcelona CaixaResearch Living Lab.