Xavier Matilla

Arquitecte

Llicenciat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), actualment és professor associat del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC, i del màster Metròpoli de I’ERMB-UAB. També ha impartit classes a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a l’Escola Sert COAC.

Del 2015 fins al 2019 ha sigut regidor de l’Ajuntament de Terrassa. Anteriorment, va ser coordinador de projectes de Jornet-Llop-Pastor arquitectes i soci fundador i director de projectes de Territoris XLM. Del 2010 al 2015 ha sigut secretari de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes.

Activitats on participa