Viure més i millor

Viure més i millor

Quan salut, biomedicina i tecnologia es troben

Diverses propostes de la Biennal van abordar els nous coneixements i tecnologies que marcaran el futur de la salut i el benestar de les persones. Aquí tens una selecció dels vídeos

La salut és una de les principals preocupacions de les persones. La millor eina per afavorir-la i millorar la nostra qualitat de vida és el coneixement que genera el mètode científic. Gràcies a això, l’esperança de vida dels països pròspers no ha parat de créixer des de mitjans del segle XX. Ara, al segle XXI, nous coneixements i tecnologies obren noves possibilitats per combatre malalties que abans es consideraven incurables, millorar aspectes de la nostra salut i benestar, però també plantegen nous reptes a favor d’un envelliment digne. 

El canvi de segle va venir marcat per un fet que va suposar un gir en l’estudi i tractament de les malalties, entre altres aspectes. Es tracta de la primera seqüenciació del genoma humà l’any 2001, és a dir, la identificació del conjunt de gens que expliquen la biologia de la nostra espècie. Aquest fet, junt amb l’evolució tecnològica que ha comportat, han obert les portes a un nou tipus de medicina personalitzada, adaptada a les particularitats genètiques de cada persona, més dirigida a les cèl·lules i teixits afectats per la malaltia i, fins i tot, capaç d’alterar directament els gens per posar fi a un problema hereditari.