Antoine Reserbat-Plantey

Físic

Investigador amb més de 10 anys d'experiència en física experimental fonamental. Treballa principalment amb l'òptica i la criogènia (-270 ° C). Va obtenir el seu doctorat a l'Institut Néel (França) i després es va incorporar a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

Li fascina el nanomón i les lleis de la física que el regeixen. Ara és científic resident a Gluon per al projecte d'art i ciència Studiotopia, amb què treballa al costat de l'artista sonor Voldemars Johanson. Creu que tant els artistes com els científics tenen la capacitat de construir ponts entre les disciplines i, per tant, la responsabilitat d'abordar col·lectivament els difícils problemes que es plantegen en la nostra societat. Com a investigador en física fonamental, sap que les noves idees poden sorgir d'una mentalitat no racional o analítica.