Elisa Oteros-Rozas

Biòloga experta en sistemes socioecològics

Llicenciada en Biologia, màster en Ecologia i doctora en Ecologia per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Al llarg de la seva carrera investigadora ha desenvolupat un perfil interdisciplinari per a l’estudi dels sistemes socioecològics, especialment els agroramaders i la seva resiliència.

Va començar interessant-se pels valors ecològics, socials i econòmics dels serveis ecosistèmics, especialment en agroecosistemes de la conca mediterrània i Amèrica Llatina. Més tard, les seves línies d’investigació han inclòs: l’avaluació sociocultural de serveis dels ecosistemes en paisatges culturals, així com les relacions de poder i conflictes associats; l’estudi de la resiliencia socioecològica; l’anàlisi de xarxes socials de suport mutu i coneixement ecològic local i tradicional, especialment entorn al pastoralisme, l’agroecologia i la nova pagesia; l’anàlisi de sistemes de cogestió adaptativa, especialment en entorns comunals; i el disseny participatiu d’escenaris de futur orientat a la presa de decisions. Sempre des de les perspectives de l’agroecologia política, l’economia ecològica, l’ecologia política i les aproximacions participatives orientades a l’acció, procurant incorporar perspectiva de gènere.

Ha treballat com a investigadora predoctoral al Departament d’Ecologia de la UAM, i com postdoc al Departament de Gestió del Territori de la Universitat de Copenhaguen, al Campus d’Excel·lència Internacional de Medi Ambient Biodiversitat i Canvi Global de la Universitat Pablo Olavide, així com a la Universitat de Wageningen i la Universitat de Córdoba (UCO). 

Desenvolupa tasques de docència reglada des de l’any 2008, tant en grau de Biologia i Ciències Ambientals com en postgraus a Espanya, Alemanya i Dinamarca o el màster internacional en Desenvolupament Rural coordinat per la Universitat de Gant (UGent). En l’actualitat és beneficiària d’una beca Juan de la Cierva – Incorporació a la Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat de Vic (UVic ).