Viure a la ciutat

Més de la meitat de la població viu avui en entorns urbans. L’activitat humana en aquests nuclis demana establir noves relacions amb la seva biodiversitat, els ecosistemes i en la qualitat de vida de les persones. És a les ciutats, doncs, des d’on podem prendre accions, i un coneixement científic que abordi aquestes relacions hi pot ajudar.

Activitats de Biennal Ciutat i Ciència

Activitats de +Biennal