Viure en equitat

L’accés al coneixement i al pensament crític, a un envelliment digne, a una sanitat pública, al gaudi i respecte del medi ambient és quelcom universal. També ho és la igualtat de drets i oportunitats en tots els àmbits, sigui quina sigui la procedència, identitat, gènere o condició de les persones. Arribar a aquesta equitat real a la societat i dins la ciència és un gran repte que cal abordar col·lectivament.

Activitats de Biennal Ciutat i Ciència

Activitats +Biennal