Viure amb la ciència

Com viuen les persones que fan recerca? Quins procediments segueixen, com troben evidències que constatin llurs hipòtesis, a quines incerteses s’exposen? El coneixement generat és acumulatiu i, alhora, subjecte als canvis que comporten els nous descobriments i teories. Un coneixement que ens permet enfrontar reptes, trobar solucions i que requereix la participació de tots els àmbits de la societat. 

Activitats de Biennal Ciutat i Ciència

Activitats de +Biennal